Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn.

0
1
Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn.
Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn.

thực sự của một người xuất hiện khi anh ta say xỉn.

A man’s true character comes out when he’s drunk.

Xem thêm:  13 điều nên nhớ khi cuộc sống của bạn trở nên khó khăn