Home / Những câu nói hay / Câu nói hay về công việc / Chỉ có hai loại người lúc nào cũng ngăn cản bạn đương đầu với thử thách: một là kiểu người hèn nhát; hai là người sợ bạn thành công hơn họ

Chỉ có hai loại người lúc nào cũng ngăn cản bạn đương đầu với thử thách: một là kiểu người hèn nhát; hai là người sợ bạn thành công hơn họ

Chỉ có hai loại người lúc nào cũng ngăn cản bạn đương đầu với thử thách: một là kiểu người hèn nhát; hai là người sợ bạn thành công hơn họ

Chỉ có hai loại người lúc nào cũng ngăn cản bạn đương đầu với : một là kiểu người ; hai là người sợ bạn hơn họ

>> Xem thêm:  Nổ lực không đảm bảo thành công nhưng không có thành công nào không cần nổ lực.

Check Also

Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc.

Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc.

Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *