Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

0
1
Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.
Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Chúng ta có quá nhiều hoa mỹ, và có quá ít tương xứng với chúng.

We have too many high sounding words, and too few actions that correspond to them

Xem thêm:  Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn.