Chúng ta phải hiểu cơn thịnh nộ là một dấu hiệu của cảm giác thấp kém.

0
3
Chúng ta phải hiểu cơn thịnh nộ là một dấu hiệu của cảm giác thấp kém.
Chúng ta phải hiểu cơn thịnh nộ là một dấu hiệu của cảm giác thấp kém.

Chúng ta phải hiểu cơn thịnh nộ là một dấu hiệu của cảm giác thấp kém.

We must interpret a bad temper as a sign of inferiority.

Xem thêm:  Chúng ta thích hiểu người khác, nhưng lại không thích người khác nhìn thấu chúng ta.