Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào

0
9
Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào
Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào

Cội rễ của thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào

Xem thêm:  Đọc sách là tìm đến một thế giới khác