Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hòa thuận, muôn việc thành.

0
11
Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hòa thuận, muôn việc thành.
Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hòa thuận, muôn việc thành.

Con , cha mẹ vui, nhà hòa thuận, muôn việc thành.

Xem thêm:  16 điều trân quý ở đời