Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.

0
5
Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.
Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.

luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi Chúa vì điều đó.

Work is and always has been my salvation and I thank the Lord for it.

Xem thêm:  Khổng tử: Ba nhân tám là 23 (3x8=23)