Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

0
6
Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.
Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

có ý nghĩa khi bạn có , đặt và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner.

Xem thêm:  Hoàn thiện cuộc sống trong 7 ngày