Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

0
26
Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại
Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

Xem thêm:  Cuộc sống nó không giống như cuộc đời, vì cuộc đời nó tơi bời hơn cuộc sống.