Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn.

0
14
Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn.
Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn.

Đã từng thử. Đã từng . Không sao cả. Hãy thử lại. Lại . tốt hơn.

Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.

Xem thêm:  Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô.