Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.

Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và...

Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn. --- No...
Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do.

Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự...

Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do. --- Property is surely a right of mankind as real as...
Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được.

Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất...

Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được. --- This would be the best of all...
Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn. --- Great is the guilt of an unnecessary war. John Adams
Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó.

Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được...

Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó. --- Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people. John...
Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.

Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.

Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền. --- Fear is the foundation of most governments. John Adams
Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo...

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại. --- Birth and wealth...
Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ.

Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ.

Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ. --- Let justice be done though the heavens should fall. John Adams
Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối...

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình. --- It is the patriotic duty of...
Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể...

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật. --- The truth...

Bài viết nổi bật