Điều quan trọng với tôi là tiền không quan trọng với tôi.

Điều quan trọng với tôi là tiền không quan trọng với tôi.

Điều quan trọng với tôi là tiền không quan trọng với tôi. --- It's important to me that money not be important to me. Les Brown
Hãy tặng, và bạn có thể giữ được bạn bè dù mất tiền; hãy cho vay, và bạn có thể mất bạn dù có lấy lại được tiền.

Hãy tặng, và bạn có thể giữ được bạn bè dù mất tiền; hãy...

Hãy tặng, và bạn có thể giữ được bạn bè dù mất tiền; hãy cho vay, và bạn có thể mất bạn dù có...
Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? --- What good is money if it can't buy happiness? Agatha Christie
Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả.

Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai...

Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả. --- Where large sums of money are concerned, it is advisable...
Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên tắc của mình.

Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên...

Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên tắc của mình. --- A man is usually more careful of his...
Ta chỉ giàu có qua những gì ta cho đi, và nghèo hơn chỉ qua những gì ta từ chối.

Ta chỉ giàu có qua những gì ta cho đi, và nghèo hơn chỉ...

Ta chỉ giàu có qua những gì ta cho đi, và nghèo hơn chỉ qua những gì ta từ chối. --- We are rich only through...
Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể...

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền. --- He that...
Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ. Một lỗ rò bé có thể làm đắm cả con tàu.

Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ. Một lỗ rò bé có thể...

Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ. Một lỗ rò bé có thể làm đắm cả con tàu. --- Beware of little expenses. A small...
Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít.

Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay...

Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít. --- If you would know the value of money, go...
Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được.

Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được.

Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được. --- A penny saved is a penny earned. Benjamin Franklin

Bài viết nổi bật