Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời sống của một cuộc sống tốt đẹp.

Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời sống của một cuộc sống tốt đẹp.

Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời sống của một cuộc sống tốt đẹp.

Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời sống của một tốt đẹp.

Reading is a basic tool in the living of a good life.

>> Xem thêm:  Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Check Also

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *