Home / Những câu nói hay / Câu nói hay về giáo dục / Đọc sách là tìm đến một thế giới khác

Đọc sách là tìm đến một thế giới khác

Đọc sách là tìm đến một thế giới khác

 

Đọc sách là tìm đến một khác

>> Xem thêm:  Trường học nó bắt buộc ta học trước rồi mới kiểm tra. Còn trường đời nó bắt ta kiểm tra trước rồi mới rút ra bài học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *