Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
- Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

>> Xem thêm:  Sau nét đỏ mặt đầu tiên của tội lỗi là sự thờ ơ.