Em vội vàng đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.

0
24
Em vội vàng đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.
Em vội vàng đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.

Em đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.

Xem thêm:  Tôi vô tình đánh rơi người tôi yêu đi mất. Ai nhặt đươc xin hãy nâng niu!