Em vội vàng đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.

0
9
Em vội vàng đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.
Em vội vàng đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.

Em vội vàng đến bên anh rồi em lại vội vã ra đi. Anh vô tâm hay em không có tình nghĩa.

Xem thêm:  Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người bạn xem là tất cả!