Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng.

0
15
Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng.
- Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Gánh nặng được mang một cách sẽ trở nên nhẹ nhàng.

>> Xem thêm:  Hãy tin tôi đi, hành động cao quý nhất chính là đến trợ giúp cho những người thất thế.