Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình.

Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình.

Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình.

Giúp người khác dành được của họ, và bạn sẽ đạt được của mình.

Help others achieve their dreams and you will achieve yours.

>> Xem thêm:  Khi đạt được mục tiêu, hãy lập mục tiêu mới. Đó là cách bạn tiến bộ và trở thành người mạnh mẽ hơn.

Check Also

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *