Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.

Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.

Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.

giống như một nụ hôn… bạn phải nó để tận hưởng nó.

Happiness is like a kiss…you must share it to enjoy it.

>> Xem thêm:  Mọi người đều hấp thụ được hai thứ giáo dục, một thứ là do người khác tạo ra, còn một thứ quan trọng hơn nhiều là do chính mình tự tạo ra cho mình.

Check Also

Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

Tôi tư duy nên tôi tồn tại. — I think; therefore I am. Rene Descartes …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *