Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Hiểu thời thế mới là người giỏi.

Hiểu thời thế mới là người giỏi.

Hiểu thời thế mới là người giỏi.

Hiểu thời thế mới là người giỏi.

>> Xem thêm:  Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch.

Check Also

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *