Home / Những câu nói hay / Câu nói hay về gia đình / Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm.

Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm.

Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm.

giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm.

Dám kháng chỉ, chém – Lam Ngả Thảo

>> Xem thêm:  Hôn nhân có lựa chọn ra sao cũng đều là sai hết, chỉ cần sống tiếp với nhau đều là đúng

Check Also

Tôi nghĩ cô gái nào cũng vậy. Chỉ mong tìm thấy người đàn ông hàng đêm bình yên ngắm nhìn mình già đi.

Tôi nghĩ cô gái nào cũng vậy. Chỉ mong tìm thấy người đàn ông hàng đêm bình yên ngắm nhìn mình già đi.

Tôi nghĩ cô gái nào cũng vậy. Chỉ mong tìm thấy người đàn ông hàng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *