Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.

0
2
Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.
Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.

Không ai tin kẻ , kể cả khi hắn nói .

A liar will not be believed, even when he speaks the truth.

Xem thêm:  Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.