Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực.

0
19
Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực.
Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực.

Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có .

There is no such thing as talent. There is pressure.

Xem thêm:  Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.