Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về thời gian / Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.

Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.

Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.

là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.

Memories are hunting horns whose sound dies on the wind.

>> Xem thêm:  Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất.

Check Also

Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *