Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.

0
7
Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.
Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.

Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.

There is always light behind the clouds.

Xem thêm:  Học vấn là cái kho, và lao động là chìa khóa để mở cái kho ấy.