Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về trí tuệ / Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ cuộc sống của con người.

Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ cuộc sống của con người.

Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ cuộc sống của con người.

Năng khiếu không được thỏa nguyện rút cạn màu sắc khỏi toàn bộ của .

An unfulfilled vocation drains the color from a man’s entire existence.

>> Xem thêm:  Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Check Also

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *