Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.

Nếu bạn muốn , hãy như thể bạn đã có nó rồi.

If you want a quality, act as if you already had it.

>> Xem thêm:  Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ khôn ngoan.

Check Also

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *