Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.

0
15
Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.
Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.

Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.

Xem thêm:  Nếu yêu một ai đó thì không nhất định phải nói toạc ra nhưng đã không yêu thì cần phải báo sớm cho người đó biết.