Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.

0
24
Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.
Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.
- Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.

Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.

>> Xem thêm:  Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng