Nếu thanh xuân là một giấc mơ, thì ta sẽ muốn mơ hoài không tỉnh.

0
14
Nếu thanh xuân là một giấc mơ, thì ta sẽ muốn mơ hoài không tỉnh.
Nếu thanh xuân là một giấc mơ, thì ta sẽ muốn mơ hoài không tỉnh.

Nếu thanh xuân là một , thì ta sẽ muốn mơ hoài không tỉnh.

Xem thêm:  Thù hận cũng giống một loại vết thương trong xương, khi nó không đau, bạn sẽ quên nó. Nhưng bạn không biết lúc nào nó dùng sự đau đớn nhắc nhở bạn rằng nó đã từng bị tổn thương. Bạn có thể dùng hạnh phúc trộm được mà gây tê nỗi đau, nhưng bạn không thể phủ nhận nó còn tồn tại...