Người dễ cười cũng là người dễ khóc, nhưng khi đau khổ tan nát nhất thì họ sẽ im lặng

0
12
Người dễ cười cũng là người dễ khóc, nhưng khi đau khổ tan nát nhất thì họ sẽ im lặng
Người dễ cười cũng là người dễ khóc, nhưng khi đau khổ tan nát nhất thì họ sẽ im lặng

Người dễ cười cũng là người dễ khóc, nhưng khi đau khổ tan nát nhất thì họ sẽ im lặng

Xem thêm:  Làm người thứ nhất nên giữ miệng thứ nhì nên giữ tâm