Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về tính cách / Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

Người không có giống như con thú hoang bị thả rông vào .

A man without ethics is a wild beast loosed upon this world.

>> Xem thêm:  82 lời răn về cách sống ai cũng phải đọc

Check Also

Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta, và sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính khiêm tốn.

Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta, và sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính khiêm tốn.

Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *