Người lớn dạy trẻ con học nói, con trẻ con dạy người lớn im lặng.

0
11
Người lớn dạy trẻ con học nói, con trẻ con dạy người lớn im lặng.
Người lớn dạy trẻ con học nói, con trẻ con dạy người lớn im lặng.

Người lớn dạy trẻ con học nói, con trẻ con dạy người lớn im lặng.

Xem thêm:  Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình