Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm.

0
0
Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm.
Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm.
- Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm.

Nhà mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà cũ đã suy ngẫm.

A new thinker is only one who does not know what the old thinkers have thought.

>> Xem thêm:  Bất cứ ai đều nên tò mò từng giờ phút trong cuộc hành trình lớn lao của mình cho tới ngày không còn hắt bóng dưới ánh mặt trời. Bởi người qua đời mà không tồn tại câu hỏi nào trong tim, sự tồn tại của anh ta có nghĩa lý gì cơ chứ?