Nhân bất học bất tri lý

0
11
Nhân bất học bất tri lý
Nhân bất học bất tri lý

Nhân bất học bất tri lý

Nhân bất học bất tri lý

Xem thêm:  Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào