Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.

0
3
Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.
Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.

Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có quay đầu làm lại.

Đại mạc dao – Đồng Hoa

Xem thêm:  Nghịch cảnh không phải là thất bại mà là món quà cuộc sống