Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải...

Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.
Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được những thứ làm con người hạnh phúc

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được những thứ làm con...

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được những thứ làm con người hạnh phúc
Tiền không thể mua bạn bè, nhưng nó giúp bạn có ưu thế trước các đối thủ khác

Tiền không thể mua bạn bè, nhưng nó giúp bạn có ưu thế trước...

Tiền không thể mua bạn bè, nhưng nó giúp bạn có ưu thế trước các đối thủ khác
Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà...

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.
Bạc kém giá trị hơn vàng, vàng lại kém giá trị hơn đạo đức

Bạc kém giá trị hơn vàng, vàng lại kém giá trị hơn đạo đức

Bạc kém giá trị hơn vàng, vàng lại kém giá trị hơn đạo đức
Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là đánh cược vào bạn của ngày mai.

Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin,...

Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là đánh cược vào...
Tiền bạc giết tâm hồn hơn là gươm giáo giết thể xác

Tiền bạc giết tâm hồn hơn là gươm giáo giết thể xác

Tiền bạc giết tâm hồn hơn là gươm giáo giết thể xác
Không cho mượn tiền thì mất bạn, cho mượn tiền thì mất cả bạn và tiền!

Không cho mượn tiền thì mất bạn, cho mượn tiền thì mất cả bạn...

Không cho mượn tiền thì mất bạn, cho mượn tiền thì mất cả bạn và tiền!
Trong khoảnh khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

Trong khoảnh khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng...

Trong khoảnh khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.
Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho...

Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Bài viết nổi bật