Home / Những câu nói hay / Câu nói hay về gia đình / Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

>> Xem thêm:  Làm cho hai người trói buộc nhau bởi trách nhiệm, làm cho hai người sống hạnh phúc cùng nhau mới chính là mục đích hôn nhân tồn tại.

Check Also

Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu hai người muốn sống cùng nhau, sẽ không đơn giản là chuyện tình yêu nữa.

Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu hai người muốn sống cùng nhau, sẽ không đơn giản là chuyện tình yêu nữa.

Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu hai người muốn sống cùng nhau, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *