Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về công việc / Sẽ khôn ngoan nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề – không phải vào con người; tập trung năng lượng vào câu trả lời – không phải vào phân trần.

Sẽ khôn ngoan nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề – không phải vào con người; tập trung năng lượng vào câu trả lời – không phải vào phân trần.

Sẽ khôn ngoan nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề – không phải vào con người; tập trung năng lượng vào câu trả lời – không phải vào phân trần.

Sẽ nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề – không phải vào ; tập trung năng lượng vào câu trả lời – không phải vào phân trần.

It is wise to direct your anger towards problems – not people; to focus your energies on answers – not excuses.

>> Xem thêm:  Cứ thử đi, ngươi không thể hủy diệt di tích vĩnh hằng của trái tim con người, tình yêu.

Check Also

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *