Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về trí tuệ / Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn.

Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn.

Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn.

Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn.

The luck of having talent is not enough; one must also have a talent for luck.

>> Xem thêm:  Trí óc hạng ba chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với đa số. Trí óc hạng hai chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với thiểu số. Trí óc hạng nhất chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ.

Check Also

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *