Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

0
1
Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.
Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là .

No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.

Xem thêm:  Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.