Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều nhất của cuộc đời.

Good health and good sense are two of life’s greatest blessings.

>> Xem thêm:  Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình.

Check Also

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *