Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

0
16
Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.
Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

Power is not revealed by striking hard or often, but by striking true.

Xem thêm:  Tài chính, cũng như thời gian, nuối chửng con của chính mình.