Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

0
6
Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.
Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

Power is not revealed by striking hard or often, but by striking true.

Xem thêm:  Tất cả tính nhân văn là sự đam mê; không có đam mê, tôn giáo, lịch sử, tiểu thuyết, nghệ thuật đều là vô ích.