Home / Tag Archives: câu nói hay

Tag Archives: câu nói hay

“Biết mình” là một câu nói hay, nhưng không phải trong mọi tình huống. Trong nhiều tình huống, tốt nhất là hãy nói “biết người”.

“Biết mình” là một câu nói hay, nhưng không phải trong mọi tình huống. Trong nhiều tình huống, tốt nhất là hãy nói “biết người”.

“Biết mình” là một câu nói hay, nhưng không phải trong mọi tình huống. Trong nhiều tình huống, tốt nhất là hãy nói “biết người”. — ‘Know thyself’ is a good saying, but not in all situations. In many it is better to say ‘know others.’ Menander

Read More »

Tâm như nước trong

Tâm như nước trong

Trong thời buổi thông tin như bây giờ, giữ được “tâm như nước trong” quả có… thánh! Không chỉ ra đường mới gặp sự bực mình mà ngồi nhà thôi cũng đủ “tham sân si” Người mẹ ở nhà, xong việc, rảnh rang mở mạng lướt xem vài tin tức …

Read More »