Home / Tag Archives: sức mạnh (page 5)

Tag Archives: sức mạnh

Hội chứng người tốt

Hội chứng người tốt

Người Tốt khó từ chối các yêu cầu – ngay cả những yêu cầu vô lý. Họ tử tế quá mức cần thiết. Khi muốn hoặc cần một điều gì đó, họ ngại đưa ra yêu cầu vì không muốn làm phiền người khác. Người Tốt cũng tránh xung đột …

Read More »