Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình.

0
2
Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình.
Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình.

Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình.

The gods help them that help themselves.

Xem thêm:  Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác; Nơi quê hương, gia đình mình thì tránh gây thù chuốc oán.