Home / Những câu nói hay / Câu nói hay về tiền bạc / Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

hơn . Ta có thể có thêm nhưng không thể có thêm thời gian.

>> Xem thêm:  7 tật xấu lớn nhất của con người mà ai cũng dễ mắc phải

Check Also

Tiền bạc giết tâm hồn hơn là gươm giáo giết thể xác

Tiền bạc giết tâm hồn hơn là gươm giáo giết thể xác

Tiền bạc giết tâm hồn hơn là gươm giáo giết thể xác >> Xem thêm:  …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *