Home / Những câu nói hay / Câu nói hay về thời gian / Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

>> Xem thêm:  Đừng tự trách cứ bản thân mình nữa, tất cả là quá khứ, bạn không còn sống ở đó nữa.

Check Also

Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi.

Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi.

Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *