Home / Những câu nói hay / Câu nói hay về hạnh phúc / Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được những thứ làm con người hạnh phúc

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được những thứ làm con người hạnh phúc

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được những thứ làm con người hạnh phúc

Tiền không mua được nhưng tiền mua được những thứ làm hạnh phúc

>> Xem thêm:  Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Check Also

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *