Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.

0
25
Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.
Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.

bắt đầu với , lớn lên với và kết thúc bằng giọt .

Xem thêm:  Bạn có gì trong cuộc đời này và chết đi sẽ mang theo được gì?