Tình yêu gia đình là mầm mống của tình yêu quê hương và của nhân đức xã hội.

0
9
Tình yêu gia đình là mầm mống của tình yêu quê hương và của nhân đức xã hội.
Tình yêu gia đình là mầm mống của tình yêu quê hương và của nhân đức xã hội.

là mầm mống của tình yêu quê hương và của nhân đức .

Xem thêm:  Tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng chẳng qua chỉ là thanh xuân phóng khoáng, là trăng trong nước hư ảo. Chỉ chạm một ngón tay, cũng sẽ tan mất.